Monaghan GAA & from the DEIS Gaeltachta Fund administered by GRETB

Monaghan GAA & from the DEIS Gaeltachta Fund administered by GRETB. We were very pleased that, for the first time, 10 of our students received full scholarships from the DEIS Gaeltachta Fund. Our students will be attending courses in Coláiste Bhríde in Rann na Feirste and in Coláiste Chara in Cill Chartha. 
Bainigí taitneamh as an tréimhse sa Ghaeltacht!
#❤️An Ghaeilge
 

irish

 

Comortas Postaeir 2019

Daltaí a ghlac páirt i gcomortas postaeir le déanaí i gColáiste Learga.

Picture dare students who took part in a poster competition in Largy College recently. Students were asked to design a poster based on an old Irish proverb. Bronnadh dearbháin ceainyíne orthu. These 1st Year students received canteen vouchers for their good work.

IrishPicturees

Scoláireachta Gaeltachta 2019

A number of students from Largy College will attend Irish courses in Gaeltacht areas in Donegal and Galway this summer. Students received scholarships from Cavan & Monaghan ETB, Monaghan County Council, Ballybay-Clones Municipal District and Monaghan GAA. Go n-éirí go geal leo sa Ghaeltacht!

Seachtain na Gaeilge:

Comórtais a bhíonn ar siúl: Comórtas postaeir, Tráth na gCeist, céilí  agus Gúrú na Gaeilge

Bíonn réimse leathan imeachtaí ar siúl i rith Seachtain na Gaeilge. Tugtar deis do na daltaí páirt a ghlacadh agus duaiseanna a bhaint amach. Baineann gach dalta sult as an ócáid seo agus cuirtear béim ar an nGaeilge labhartha.

Irish1 Irish2 Irish3

 

Comortas Póstaeir bunaithe ar sheanfhocal:

gra

 

An Ghaeltacht:

gaeltacht

Tá seans ag na daltaí freastal ar choláiste samhraidh gach bliain. Tugtar scolaireachtaí do Choláiste Learga ó Bhord Óideachais agus Oiliúna an Chabháin agus Mhuineachaín, ó Cheantar Bardasach Bhéal Átha Beithe – Cluain Eois, ón gCumann Luthchleas Gael agus ó Chomhairle Contae Mhuineacháin.

Freastalaíonn ár ndaltaí ar choláistí samhraidh éagsula i dTír Chonaill, i gConamara agus i gContae na Mí.

 

 

Comórtas an fháinne:

Fáinní Óir nó Airgid: Tá deis ag na daltaí Fáinne/í a thuilleamh.

about logo

Largy College, Post Primary School, Clones, Co Monaghan is part of the Cavan and Monaghan Education and Training Board, Bord Oideachais agus Oiliúna Chabháin agus Mhuineacháin

 

Our information and notices will be published through Komeer and Clones Notice Boards

Telephone: +353 (047) 51132

 

Email : info@largy.ie
Registered Charity Number: 20083304