Tacaigh le cultúr, stair agus todhchaí na hÉireann tríd an nGaeilge a fhoghlaim. Trí Ghaeilge a fhoghlaim Tá tú ag úsáid na teanga a d’úsáid formhór na hÉireann le dhá mhíle bliain anuas.

 

gaeltacht in class no place like home
irish quiz irish week

 

Foireann/Staff

B. Bn. Mhic Dhomhnaill

M. Bn. Mhic Mhathúna

M. Ní Bhuaidh

I. Dunwoody

N. Ní Mhír.

 

Aidhmeanna/Aims

Is í aidhm Roinn na Gaeilge ná caighdeáin arda acadúla a bhaint amach mar a luaitear i Ráiteas Mhisean Coláiste Learga. Tá sí mar chuspóir chomh maith aird na ndaltaí a dhiriú ar a gcultúr agus ar a n-oidhreacht. 

 

Curaclam/Curriculum 

Leanann Roinn na Gaeilge na sioballais atá leagtha amach ag an Roinn Oideachais agus Scileanna.
Is ábhar tabhachtach í an Ghaeilge i gColáiste Learga. Déanann daltaí an Ghaeilge ag ardleibhéal, ag gnáthleibhéal agus ag bonnleibhéal i scrúdú na hArdteistiméireachta agus sa Teastas Sóisearach. Déanann na daltaí san idirbhliain clár Gaeilge freisin. Déantar leibhéal comónta san Ardteistiméireacht Fheidhmeach. Leagtar béim ar an teanga labhartha i ngach bliain fosta. 

Clár na Roinne
• Ardteistiméireacht
• Ardleibhéal / Gnáthleibhéal
• An Ardteistiméireacht Fheidhmeach
• An Teastas Sóisearach 

 

 

Deiseanna Fostaíochta - Job opportunities;

Múinteoir Bunscoile /Meán scoile, Na Meáin Chumarsáide, Eagarthóir Nuachta, Oifigeach Forbartha, Innealtóir Bogearraí, Amhranaí, Láithreoir teilifíse, aistritheoirí, Na Meáin Shóisialta agus Blaganna, Teangeolaí Dlíodóra srl.

 

Acmhainní/Resources:

An t-Idirlíon
 Craoladh beoagus podchraoltaí ón gcartlann
 Craoladh beo agus podchraoltaí ón gcartlann.


 Eolas faoi go leor rudaí a bhaineann leis an nGaeilge agus le múineadh na Gaeilge.
Raidió Náisiúnta Gaeilge don Aos Óg.

Irisí
Dréimire
Splanc

Foclóirí i ngach seomra ranga Gaeilge