Tacaigh le cultúr, stair agus todhchaí na hÉireann tríd an nGaeilge a fhoghlaim. Trí Ghaeilge a fhoghlaim Tá tú ag úsáid na teanga a d’úsáid formhór na hÉireann le dhá mhíle bliain anuas.

 

gaeltacht in class no place like home
irish quiz irish week

 

Foireann/Staff

B. Bn. Mhic Dhomhnaill

M. Bn. Mhic Mhathúna

M. Ní Bhuaidh

I. Dunwoody

N. Ní Mhír.

 

Aidhmeanna/Aims

Is í aidhm Roinn na Gaeilge ná caighdeáin arda acadúla a bhaint amach mar a luaitear i Ráiteas Mhisean Coláiste Learga. Tá sí mar chuspóir chomh maith aird na ndaltaí a dhiriú ar a gcultúr agus ar a n-oidhreacht. 

 

Curaclam/Curriculum 

Leanann Roinn na Gaeilge na sioballais atá leagtha amach ag an Roinn Oideachais agus Scileanna.
Is ábhar tabhachtach í an Ghaeilge i gColáiste Learga. Déanann daltaí an Ghaeilge ag ardleibhéal, ag gnáthleibhéal agus ag bonnleibhéal i scrúdú na hArdteistiméireachta agus sa Teastas Sóisearach. Déanann na daltaí san idirbhliain clár Gaeilge freisin. Déantar leibhéal comónta san Ardteistiméireacht Fheidhmeach. Leagtar béim ar an teanga labhartha i ngach bliain fosta. 

Clár na Roinne
• Ardteistiméireacht
• Ardleibhéal / Gnáthleibhéal
• An Ardteistiméireacht Fheidhmeach
• An Teastas Sóisearach 

 

 

Deiseanna Fostaíochta - Job opportunities;

Múinteoir Bunscoile /Meán scoile, Na Meáin Chumarsáide, Eagarthóir Nuachta, Oifigeach Forbartha, Innealtóir Bogearraí, Amhranaí, Láithreoir teilifíse, aistritheoirí, Na Meáin Shóisialta agus Blaganna, Teangeolaí Dlíodóra srl.

 

Acmhainní/Resources:

An t-Idirlíon
 Craoladh beoagus podchraoltaí ón gcartlann
 Craoladh beo agus podchraoltaí ón gcartlann.


 Eolas faoi go leor rudaí a bhaineann leis an nGaeilge agus le múineadh na Gaeilge.
Raidió Náisiúnta Gaeilge don Aos Óg.

Irisí
Dréimire
Splanc

Foclóirí i ngach seomra ranga Gaeilge

 

about logo

Largy College, Post Primary School, Clones, Co Monaghan is part of the Cavan and Monaghan Education and Training Board, Bord Oideachais agus Oiliúna Chabháin agus Mhuineacháin

 

Our information and notices will be published through Komeer and Clones Notice Boards

Telephone: +353 (047) 51132

 

Email : info@largy.ie
Registered Charity Number: 20083304