Tacaigh le cultúr, stair agus todhchaí na hÉireann tríd an nGaeilge a fhoghlaim. Trí Ghaeilge a fhoghlaim Tá tú ag úsáid na teanga a d’úsáid formhór na hÉireann le dhá mhíle bliain anuas.

G24 1st G24 2nd G24 3rd

Seo iad buateoirí don tráth na gceist a bhí ar siúl le linn Gaeilge

Seo iad na daltaí sa dara háit don tráth na gceist a bhí ar siúl le linn Gaeilge 24.

Seo iad na daltaí sa triú háit don tráth na gceist a bhí ar siúl le linn Gaeilge 24.

PHOTO 2023 11 15 15 41 59 PHOTO 2023 11 15 15 42 00 SnaG23

 

Gaeilge 24  
 G243  G24 teachers  G24

 

Ghlacamar páirt i nGaeilge 24 sa bhliain 2022 agus 2023. Bhí níos mó ná 250 dalta ag glacadh páirte sa dúshlán gach bhliain. Le linn an dúshlán, bhí imeachtaí ar siúl mar shampla bricfeasta Gaeilge, tráth na gcesit, agus ióga as Gaeilge. Míle buíochas do CnaG do na deiseanna seo.  
 Scholarships 2022  

   

 

Scoláireachtaí
Fuair seachtar scoláireachtaí ón GRETB DEIS scéim an bhlian seo chaite. Ina theannta sin, fuair beagnach sé dalta dhéag eile Scoláireachtaí ón CMETB agus ceantar bardasach Cluain Eois Bhéal Átha Beithe. Míle buíochas do na heagraíochtaí seo.

D’fhreastal na daltaí ar choláistí ar fud na tíre, ach go háirithe Coláiste Bhríde, Rann na Feirste, Coláiste Gaoth Dobhair agus Coláiste na bhFiann. Tá an aiseolas a fhaighimid uainn ar fheabhas ar fad!

 
 Seanfhocal competitions    

 Comórtas Seanfhocail

Ghlac na daltaí ón 1ú bliain go hidirbhlian páirt i gcomórtas seanfhocail I rith seachtain na Gaeilge. Chruthaigh na daltaí seo póstéar iontach atá le feiceáil ar fud na scoile.

   

 

Múinteoirí 

J O’Ruairc 
E. Ní Thréinfhir 
N Ní Mhuir  
 

Aidhmeanna/Aims

Is í aidhm Roinn na Gaeilge ná caighdeáin arda acadúla a bhaint amach mar a luaitear i Ráiteas Mhisean Coláiste Learga. Tá sí mar chuspóir chomh maith aird na ndaltaí a dhiriú ar a gcultúr agus ar a n-oidhreacht. 
 

Curaclam/Curriculum 

Leanann Roinn na Gaeilge na sioballais atá leagtha amach ag an Roinn Oideachais agus Scileanna.
Is ábhar tabhachtach í an Ghaeilge i gColáiste Learga. Déanann daltaí an Ghaeilge ag ardleibhéal, ag gnáthleibhéal agus ag bonnleibhéal i scrúdú na hArdteistiméireachta agus sa Teastas Sóisearach. Déanann na daltaí san idirbhliain clár Gaeilge freisin. Déantar leibhéal comónta san Ardteistiméireacht Fheidhmeach. Leagtar béim ar an teanga labhartha i ngach bliain fosta. 

 

Clár na Roinne

  • Ardteistiméireacht
  • Ardleibhéal / Gnáthleibhéal
  • An Ardteistiméireacht Fheidhmeach
  • An Teastas Sóisearach 

 
 
Deiseanna Fostaíochta - Job opportunities;

Múinteoir Bunscoile /Meán scoile, Na Meáin Chumarsáide, Eagarthóir Nuachta, Oifigeach Forbartha, Innealtóir Bogearraí, Amhranaí, Láithreoir teilifíse, aistritheoirí, Na Meáin Shóisialta agus Blaganna, Teangeolaí Dlíodóra srl.

Acmhainní/Resources:

An t-Idirlíon
 Craoladh beoagus podchraoltaí ón gcartlann
 Craoladh beo agus podchraoltaí ón gcartlann.


 Eolas faoi go leor rudaí a bhaineann leis an nGaeilge agus le múineadh na Gaeilge.
Raidió Náisiúnta Gaeilge don Aos Óg.

Irisí
Dréimire
Splanc

Foclóirí i ngach seomra ranga Gaeilge

 

 Foireann/Staff

about logo

Largy College, Post Primary School, Clones, Co Monaghan is part of the Cavan and Monaghan Education and Training Board, Bord Oideachais agus Oiliúna Chabháin agus Mhuineacháin

 

Our information and notices will be published through Komeer and Clones Notice Boards

Telephone: +353 (047) 51132

 

Email : info@largy.ie
Registered Charity Number: 20083304